Certificare ISO

Serviciu

Incorso Consult vă oferă servicii de Certificare ISO în scopul definit de următoarele standarde:

 • ISO 9001:2015 – Managementul calității
 • ISO 14001:2015 – Managementul mediului
 • ISO 45001:2018 – Sănătate și securitate în muncă
 • ISO 37001:2016 – Managementul anti-mită

Legislaţie

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 272 din 14 iunie 1994  – pentru aprobarea regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii
 • Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 – privind calitatea în construcţii
 • OG nr. 38/1998 – privind activitatea de acreditare şi infrastructura pentru evaluarea conformităţii
 • Legea nr. 608 din 31 octombrie 2001 – privind evaluarea conformităţii produselor
 • Legea nr. 150 din 2004 – privind siguranţa alimentară
 • Legea nr. 245 din 09/06/2004 – privind securitatea generală a produselor; adoptată de Directiva nr. 2001/95/CE

Scop

Implementarea standardelor ISO și certificarea Organizațiilor aduc beneficii precum:

 • Recunoaşterea publică a angajamentului organizației în ceea ce priveşte calitatea
 • Oportunitatea de a avea un sistem de management integrat constând din calitate şi mediu, cât şi din aspecte de securitate şi sănătate în muncă
 • Asigurarea unei protecţii sporite în legătură cu răspunderea juridică
 • Îmbunătățirea imaginii instituției
 • Controlul documentelor
 • Câștigarea și menținerea unei imagini organizaționale „verzi”
 • Demonstrarea de către management a leadeship-ului și a angajamentului său
 • Identificarea acţiunilor corective
 • Identificarea acţiunilor preventive

Termen de execuţie

Termenul de execuţie al lucrării este în funcție de complexitate.
Pentru situaţii speciale lucrarea poate fi executată în regim de urgenţă.

                                                           Solicită o ofertă