Strategie de dezvoltare locală

Serviciu

Incorso Consult oferă servicii de realizare a strategiilor de dezvoltare socio – economică a comunelor şi oraşelor, ajutând la stabilirea unei direcţii unitare pentru comunitate şi furnizând baza alocării resurselor necesare pentru orientarea acesteia spre atingerea obiectivelor operaționale.

Scop

Identificarea politicilor şi direcţiilor de dezvoltare europene şi naţionale, regionale, judeţene, identificarea fondurilor, a programelor operaţionale, a axelor şi a măsurilor pentru:

• Crearea de servicii publice mai bune
• Îmbunătățirea infrastructurii
• Formarea şi reconversia resurselor umane
• Organizarea activității economice şi managementul resurselor existente
• Îmbunătățirea procesului de administrare a comunităților umane
• Asigurarea securității sociale a grupurilor sărace

Termen de execuţie

Termenul de realizare este de 3 luni – 6 luni în funcție de suprafaţa localităților, numărul de locuitori, dacă există proiecte în derulare, etc.

                                                                Solicită o ofertă