Strategie asistență socială

Serviciu:

Elaborarea unei strategii de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de către Compartimentul de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al unităților administrativ – teritoriale.

Legislaţie:

 • Strategia Europa 2020;
 • Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2015-2020;
 • Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea personaelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.

Scop:

Întocmirea documentației conform Normelor pentru stabilirea principiilor de incluziune socială, reducere a sărăciei și respectare a drepturilor persoanelor vulnerabile la nivelul unităților administrativ-teritoriale:

 • Stabilirea cadrului strategic general
 • Determinarea profilului socio-economic al UAT
 • Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale

Termen de execuţie:

Termenul de execuţie se stabilește în funcție de complexitatea lucrării.
Pentru situaţii speciale lucrarea poate fi executată în regim de urgenţă.

                                                              Solicită o ofertă