Evaluare patrimonială

Serviciu

Evaluarea patrimonială presupune estimarea valorii patrimoniului imobiliar printr-un raport de evaluare, realizat de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele specifice acestei activităţi şi cu deontologia profesională.

Legislaţie

  • OMFP 3471/2008 – Norme privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale din patrimoniul instituţiilor publice – actualizat 2015.
  • Ordinul 1802/29.12.2014 cu aplicare din 01.01.2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.
  • HG 1/ 06.01.2016 cu aplicare din 13.01.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal.
  • Legea contabilităţii 82/1991 cu notificările la zi.

Scop

Evaluarea patrimoniului este necesar în cazul:

  • Vânzării/cumpărării unui bun;
  • Fuziunii şi schimburilor de proprietăţi;
  • Reevaluării mijloacelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice conform ordinului 3471/2008;
  • Evaluării pentru restituirea proprietăţilor (Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei şi normele de aplicare ale acesteia, Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile);
  • Evaluării pentru expropriere (Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local).

Termen de execuţie

Termenul de execuţie al unui raport de evaluare este de 120 zile.
Pentru situaţii speciale lucrarea poate fi executată în regim de urgenţă.

                                                                  Solicită o ofertă