Control intern managerial

Serviciu

Sistemul  de  control  intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei reprezintă ansamblul de măsuri, metode şi proceduri întreprinse la nivelul fiecărei structuri din cadrul entităţii publice, instituite în scopul realizării obiectivelor la un nivel calitativ corespunzător şi îndeplinirii cu regularitate, în mod economic, eficace şi eficient, a politicilor adoptate.

Implementarea sistemului de control intern managerial, precum și instruirea în vederea aplicării acestuia.

Legislaţie

  • SGG nr. 600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Scop

Scopul serviciului este acela de a reglementa desfăşurarea activităţii în cadrul primăriilor, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru:

  • Creșterea calității serviciilor publice;
  • Atingerea obiectivelor entităţii publice într-un mod economic, eficient şi eficace;
  • Respectarea regulilor externe, a politicilor şi a regulilor managementului;
  • Protejarea bunurilor şi a informaţiilor, prevenirea şi depistarea fraudelor şi a greşelilor;
  • Ținerea sub control a tuturor activităților și proceselor din cadrul instituției în vederea îmbunătățirii acestora.

Termen de execuţie

Termenul de execuţie este cuprins între 3 şi 6 luni, în funcţie de complexitatea instituţiei în cauză.

                                                                       Solicită o ofertă