Certificate de performanță energetică

Serviciu

Certificatul Energetic este un document tehnic, având un caracter informativ, care atestă performanţa energetică a clădirii prin compararea acesteia cu o cladire de referinţă stabilită prin metodologie, precum şi încadrarea clădirii într-o clasă de performanţă energetică. Certificatul energetic este valabil 10 ani sau până la o modificare majoră asupra performanţei clădirii.

Legislaţie

Obligativitatea certificatului energetic a fost introdusă prin Legea 159/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor.

Legea nr. 372/2005 modificată şi completată a intrat în vigoare în luna iulie 2013, iar prevederile acesteia se vor extinde cu alin (2) art.22 “Începând cu 9 iulie 2015, prevederile alin (1) se aplică clădirilor cu o suprafaţă utilă totală de peste 250 m.p., aflate în proprietatea/administrarea autorităţilor publice sau în care funcţionează instituţii care prestează servicii publice.”

Scop

Printre scopurile obligativităţii prezentării Cerificatului de performanţă energetică se înscriu:

  • Vânzarea/ cumpărarea unui imobil;
  • Închirierea unui imobil;
  • Recepţia la finalizarea lucrărilor unui imobil nou;
  • Afişarea în loc vizibil, în clădirile aflate în proprietatea/administrarea Statului.

Termen de execuţie

Termenul de execuţie al certificatului de performanţă energetică se stabilește în funcție de complexitatea lucrării.
Pentru situaţii speciale lucrarea poate fi executată în regim de urgenţă.

                                                          Solicită o ofertă