Analiza de risc la securitatea fizică

Serviciu

Analiza de risc la securitatea fizică este o activitate desfăşurată pentru a identifica ameninţările şi vulnerabilităţile care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea unei persoane, ori care pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unităţi.

Legislaţie

  • Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată în 2014 : art. 2, alin. 1 ,,Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate să asigure paza acestora.”
  • Hotărârea nr. 1002/2015 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.
  • Instrucțiunea nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

Scop

Prin Analiza de risc la securitatea fizică determinăm impactul şi evaluăm riscurile de securitate în baza cărora se stabilesc măsurile de limitare sau eliminare a acestora.

Analiza are la bază procesul standardizat de management al riscului, prin care se determină, în mod dinamic, măsurile necesare şi aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

Termen de execuţie

Termenul de execuţie al documentaţiei se stabilește în funcție de complexitatea lucrării.
Pentru situaţii speciale lucrarea poate fi executată în regim de urgenţă.

                                                                           Solicită o ofertă