HERALDICA

SERVICIU

Stema (herb, blazon) reprezinta semnul simbolic al unei tari sau al unui oras (zugravit pe drapel, monede, stampile) si este conceputa dupa regulile heraldicii.

Heraldica este disciplina auxiliara a istoriei, care se ocupa cu studiul stemelor statelor, cu blazoanele caselor domnitoare, familiilor nobiliare, oraselor.

Astfel, stema trebuie sa cuprinda scurt istoric al localitatii, anul atestarii documentare al acesteia si caracteristici generale ale reliefului.

Stema este constituita dintr-un ansamblu de semne distinctive si simbolice (scut, figuri heraldice, elemente exterioare ale scutului, incluzand cimierul, coroana, sustinatorii, pavilionul,deviza) care alcatuiesc blazonul unei persoane, al unei institutii sau stat, exprimand atributele sale.


Societatea STEMA INCORSO este atestata de Comisia Nationala de Heraldica, Genealogie si Sigilografie a Academiei Romane in vederea realizarii proiectelor de stema pentru localitati si judete.


PROCEDURA

Etapele care trebuie parcurse pentru realizare stema localitate :

  • Beneficiarul furnizeaza datele necesare realizarii stemei prestatorului (anul atestarii documentare a localitatii, scurt istoric, caracteristici ale reliefului si ce ati dori sa apara pe stema)
  • Realizam mai multe variante de stema pe care le discutam
  • Sedinta de consiliul local unde se alege o varianta finala
  • Pentru varianta finala de stema se realizeaza: stema (plansa color), stema (plansa alb-negru), stema (plansa reprezentata color in cod heraldic), toate executate manual si memoriu justificativ, cuprinzand descrierea stemei
  • Beneficiarul aduce la cunostinta locuitorilor varianta de stema aprobata de CL prin afisare 7-10 zile , dupa care se face un proces-verbal
  • Dosarul complet se depune la Comisia Judeteana de Heraldica, Genealogie si Sigilografie,
  • Comisia Zonala si Comisia Nationala de la Bucuresti dupa care se aproba prin Hotarare de Guvern si se publica in Monitorul Oficial.

ACHIZITIE

Puteti achizitiona serviciile noastre folosind Sistemul Electronic de Achizitii Publice www.e-licitatie.ro - cod CPV 22314000-4


TARIF

Pretul realizarii proiectului de drapel heraldic se negociaza cu fiecare institutie in parte.


LEGISLATIE

  • Hotararea nr. 25/2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere si folosire a stemelor judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor

  • Stema trebuie sa respecte strict regulile stiintei si artei heraldice, pentru aceasta lucram cu specialisti autorizati de Comisia Nationala de Heraldica, Genealogie si Sigilografie a Academiei Romane.